ABOUT MEPolish version:
Anna ANTJE - blog powstał w 2012 roku i stał się miejscem publikacji moich stylizacji, nowości ze świata mody i sztuki.
Moją pasją jest architektura, moda, fotografia, design... Staram się ciągle rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać horyzonty. 
Ukończyłam dwa kierunki studiów, plastykę oraz animatora i managera kultury.
Prowadzenie bloga, umożliwia mi poznawanie wielu ciekawych ludzi z pasją, artystów, fotografów, projektantów. To również oni mnie inspirują do tego bym rozwijała swoje pasje. A dzięki współpracy z niektórymi z nich, mam możliwość poznać ich pracę i czerpać wiedzę z ich doświadczenia... English version:
Anna ANTJE - blog was created in 2012 and became a place for the publication of my styling, news from the world of fashion and art.
My passion is architecture, fashion, photography, design... I try continually develop interests and broaden horizons.
I graduated from two direction of study, art and  organizer and manager of culture.
Writing a blog, make possible meeting new people with passion, also artists, photographers, designers. They also inspires me, to continue my passion. And thanks to cooperation with some of them, I have possibilities, to know their work and derive knowledge from their experience.