BRANDSPRZYKŁADY kilku MAREK i firm, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACOWAŁAM/
Here are some examples of brands and companies I was working with: